pestañas

lunes, 23 de enero de 2017

CONCERTO DE JAVIER RUIBAL 7 DE MAIO 20:00H

JAVIER RUIBAL 7 de maio - Sala Sónar
Hora apertura: 20:00h - Comezo: 20:30h

Entradas anticipadas 15€ - Billeteira Teatro Principal y entradas.abanca.com - Billeteira 18€ 

No xa copioso catálogo da obra de Javier Ruibal comparece unha cualidade que unifica sen dúbida o conxunto. É a súa identificación cunha moi concreta tradición popular e, a partires de aí, a seus xeitos de artífice dunha nova -actualizada concepción artística desa tradición. A soldadura resultou perfecta en todo momento: o popular aliouse có culto sen ninguna fisura, cunha impecable eficiencia. Podería decirse que Ruibal canta acordándose do vivido, reencontrándose con certas modulacións do flamenco e dotándoas en cada caso duns innovadores nutrintes musicais. Ninguén conseguiu solventar como el esa difícil proposta estilística.

Javier Ruibal dispón dunha exquisita e rigurosa vontade de integración na historia social coa que convive. As súas cancións son á vez fermosas e solidarias, íntimas e participativas, personais e universais. Os seu perseverantes poderes de convición dependen, sobre todo, desa dobre sensibilidad e humana e artística de Ruibal, o que non deixa de ser unha lección inesquencible.


JAVIER RUIBAL (7 de mayo - Sala Sónar - Entradas anticipadas 15€ - Taquilla Teatro Principal y entradas.abanca.com - Taq. 18€ - Hora apertura: 20:00h - Comienzo: 20:30h)

En el ya copioso catálogo de la obra de Javier Ruibal comparece una cualidad que unifica sin duda el conjunto. Es su identificación con una muy concreta tradición popular y, a partir de ahí, a sus modales de artífice de una nueva -actualizadaconcepción artística de esa tradición. La soldadura resultó perfecta en todo momento: lo popular se alió con lo culto sin ninguna fisura, con una impecable eficiencia. Podría decirse que Ruibal canta acordándose de lo que ha vivido, reencontrándose con ciertas modulaciones del flamenco y dotándolas en cada caso de unos innovadores nutrientes musicales. Nadie ha conseguido solventar como él esa difícil propuesta estilística.
Javier Ruibal dispone de una exquisita y rigurosa voluntad de integración en la historia social con la que convive. Sus canciones son a la vez hermosas y solidarias, íntimas y participativas, personales y universales. Sus perseverantes poderes de convicción dependen, sobre todo, de esa doble sensibilidad humana y artística de Ruibal, lo que no deja de ser una lección inolvidable

CONDICIONES DE USO